Hoppa till huvudinnehåll

Dina förväntningar på RVM/RIM-demo

Prova på och tyck om möjligheterna med ”Real-time Vehicle Monitoring (RVM)” och utvecklingen mot ”Real-time vehicle based Infrastructure Monitoring (RIM)”.

Vad RVM och RIM är

EuroMaint Rail AB har tagit fram ett fjärrövervakningssystem för realtidsövervakning av järnvägsfordon som kallas RVM (Remote Vehicle Monitoring). Systemet består av en gateway som är kopplad till tågets huvuddator (VCU).

Tågets mjukvara är uppbyggt så att vissa händelser och alla felmeddelanden från huvuddatorn kan läsas ut i en serviceport. Detta är vad RVM läser idag. Händelser och meddelandena som denna gateway läser kodas om och packas av mjukvaran i gateway-enheten och skickas via GSM till en server. Från servern hämtas sedan informationen och visas på en websida. På så sätt är informationen tillgänglig så länge du har internet åtkomst och en webläsare. På samma sätt kan vi fråga huvuddatorn om status på signaler. Läs mer om frågor här.

RIM (Real-time vehicle based Infrastructure Monitoring) bygger på initiativ från Trafikverkets IT-strateger och kan ses som en vidareutveckling av RVM. Läs mer här.

Bakgrund

RVM är alltså ett gränssnitt där vi ser information som tågets huvuddator (VCU) skriver i ett servicegränssnitt. Här skriver VCU’n ut alla felkoder som presenteras för föraren. Utrustning som EuroMaint Rail AB har installerat tolkar dessa meddelanden och skickar dessa till server för att se historiskt när och vart dessa meddelanden uppkommit i VCU. Dessa felmeddelanden är skapade för att säkerställa driften av fordonet. Det finns tusentals olika typer av felkoder.

Möjligheter idag

Vissa felmeddelanden som t ex F3148: ”Huvudbrytare har öppnats pga fel” hänvisar till att huvudbrytaren på fordonet har öppnats utan ett verifierat godkännande att öppna.

Detta felmeddelande kan uppkomma på olika sätt, antingen pga problem på fordonet eller att strömavtagaren påverkats av yttre faktorer så att strömnedtagningen påverkas. Vi kan i det senare scenariot anta att strömavtagaren möjligen får ett kraftigt slag så att den tappar kontakten för en kort stund.

Begränsningar idag

Detta krävs dock större skador för att skapa detta felmeddelande. De elektriska förändringarna t.ex. är endast en indikation till styr- och reglersystemen på fordonen.

Om felmeddelandet F3148 dock sker på samma geografiska punkt 2 gånger kan man med största sannolikhet anta att det är en yttre faktor som skapat felmeddelandet.

Vidareutveckling av anläggningsövervakning

Baserat på exemplet ovan kan vi se att det går att mäta en mängd saker som ”skallrar” om anläggningen och infrastrukturen, men det finns inga sensorer på fordonen idag som specifikt mäter för det ändamålet. För att upptäcka när och var strömavtagaren får mindre kraftiga slag så skulle man t ex kunna mäta luftens flöde i systemet som håller strömavtagaren uppe, eller gyrokrafterna som uppstår vid ett islag, eller elektriska förändringar i samband med kontaktledningsproblem, osv. Allt detta är ett av flera exempel på vidareutveckling. Din feedback behövs. Läs mer här.

Prova på RVM/RIM-demo

Prova på och tyck om möjligheterna med ”Real-time Vehicle Monitoring (RVM)” och utvecklingen mot ”Real-time vehicle based Infrastructure Monitoring (RIM)”. Starta här!

Du kommer då till en anpassad version av RVM. Läs mer om anpassningarna här.

En handledning finns här.

Case: Framgång i Degerön

I december lyckades Trafikverket, Tågkompaniet och Euromaint att tack vare RVM förekomma en kontaktledningsnedrivning i Degerön. Läs mer här.

Framgångar ska fångas, dokumenteras och värderas.

Här jämför vi historiska händelser och meddelanden i RVM med Trafikverkets historik över inträffade aktiviteter och kostnader för t ex kontaktledningsnedfall. På så vis redovisas hur mycket som kunde ha sparats. Läs mer här.

Lämna feedback på demo, vidareutveckling och idéer

UPPSAMT är början på en resa mot en noll-vision: noll störningar i järnvägen. Anläggningsövervakning är en del av detta. Din feedback behövs och är välkommen. Läs mer här.