Hoppa till huvudinnehåll

Varför:

Tillsammans mot 100% punktlighet och regularitet i järnvägen - för ett bättre samhälle

Hur:

Bra organisation och teknik så att störningar (som alltid finns där och lurar i vassen), rätt hanterade, aldrig blir trafikpåverkande.

En noll-vision gällande trafikpåverkande störningar!

"Digitalisering" med fokus på förseningstimmar orsakade av de tre största effektområdena

- och på inbördes påverkan mellan dessa:

Cirkeldiagram

Infrastruktur 17%

- Banöverbyggnad (& banunderbyggnad), 35%. Därav: spår (70%) och växel (30%).

- Signalanläggningar, 24%. Därav: Signalställverk (50%)

- Elanläggningar, 20%. Därav: Kontaktledning (80%)

- Övrigt inom drift och underhåll av anläggningen 21%.

Avgångstid 15%

- Sent från depå/bangård, stört av annat tåg, etc.

Fordon 14%

- Korg, boggi, kraftförsörjning, traktion, hjälpsystem, broms, interiör, styrning och kommunikation, etc.

Övrigt 54%, därav:

- Hundratalet små effektområden (38%), Från utland (8%), Banarbete (6%), Obehöriga i spår (3%), etc.

Källa: Tillsammans för Tåg i Tid, läs mer här.

 

Vad:

UPPkopplade och SAMverkande järnvägar och medarbeTare: 

Organisations-, process-, procedur- och beteendeutveckling. Kombinerat med bra digital teknik (x3):


Railway infrastructure

Crowd sourcing av infrastrukturinformation om anläggningens tillstånd.

RIM (Real-time vehicle based Infrastructure Monitoring) använder du för att förbättra drift och underhåll av infrastruktur och anläggningen. RIM tar hjälp av alla fordon och personal för att fånga och åtgärda defektindikationer och bidra till tillståndsbaserat underhåll. Demo här.

När måste du åtgärda? Grönt, gult och rött på skärmen kan tala om hur många veckor, dagar eller timmar som återstår innan störning. Läs mer här.

För att kommunicera med personal på fältet använder du RAK (Rail App Kiosk):


Kompis on a device

Digital kontextmotor. Rätt information till rätt person.

Bättre data ger bättre slutsatser och insatser.

RAK (Rail App Kiosk) använder du för att kommunicera med personal på fältet. RAK bidrar till för att förbättra drift och underhåll av infrastruktur, fordon och t ex avgångstid och ”morning readiness” genom digitalisering av kommunikationen. Demo här.

UPPSAMT v1.0 bygger på TKABs Kompis 2.0 samt AIQ8 och Mobile Site Diary .

Läs mer här.


Power schematic

Realtidskommunikation med järnvägsfordon

REM (REal-time vehicle Monitoring) använder du för att förbättra drift och underhåll av fordon. REM tar hjälp av uppkopplade fordon och personal för att fånga och åtgärda defektindikationer och bidra till tillståndsbaserat underhåll. Demo här.
När måste du åtgärda? Grönt, gult och rött på skärmen kan tala om hur många veckor eller dagar eller timmar som återstår innan störning. Läs mer här. 

UPPSAMT v1.0 bygger på RVM (Remote Vehicle Monitoring) från EuroMaint Rail AB. Läs mer här och här.

För att kommunicera med personal på fältet använder du RAK (Rail App Kiosk) ovan.